مشاوره

 

سلام به شما کاربران گرامی

 

برای دریافت مشاوره غیرحضوری (اینترنتی)  مبلغ 60000 تومان و مشاوره تلفنی 85000 تومان به شماره کارت زیر واریز کرده و بعد از آن اطلاعات خود را به شماره موبایل دکتر ارسال کنید تا وقت معین برای مشاوره برای شما ارسال شود.

شماره تماس: 09113142478

شماره کارت : دکتر زین العابدین فرهادی

6037-9975-8089-8022