بهترین وکیل استان مازندران

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

  دکتر زین العابدین فرهادی؛ وکیل پایه یک دادگستری                                                       m.a.a.law.office@                    www.drzfarhadi.ir   آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی آیین‌نامه اجرایی